Helsetilsynet

Uheldige hendingar i handteringa av legemiddel
Artikkel fra Tilsynsmelding 2007.