Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Hodeskade eller rusmiddelpåvirkning?
Artikkel fra Tilsynsmelding 2008