Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Rapport fra tilsyn med identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottaket ved  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer 2017 (pdf) Rapporten er publisert som pdf på grunn av omfattende bildemateriale.