Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte fra 04.09.2018 til 06.09.2018 tilsyn med en barnevernsinstitusjon som ledd i det landsomfattende tilsynet med barnevernsinstitusjoner i 2018.

Konklusjonene i tilsynet ble:

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet.

Tilsynet er derfor avsluttet.

Rapporten er unntatt offentlighet i sin helhet grunnet taushetspliktsbestemmelsene.