Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Oppsummering av regionale tilsyn 2010

Regionalt gjennomførte tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010. Brev fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet 23.6.2011 

Mottak og behandling av pasienter med mistanke om akutt hjerneslag – Helse Nord RHF

Diagnostisering og utredning av brystkreft – Helse Vest RHF

Tilsyn med utredning av brystkreft hos kvinner på vestlandet. Oppsummering av tilsynet.

Avtalespesialister i psykisk helsevern (psykiatere og psykologspesialister) – Helse Sør-Øst RHF


Vest-Agder  Psykiater Psykologspesialist

Aust-Agder Psykiater  Psykologspesialist

Telemark Psykiater Psykologspesialist

Vestfold Psykologspesialist  Psykiater Psykiater II

Buskerud Psykiater  Psykologspesialist

Oppland Psykiater

Hedmark Psykologspesialist Psykiater

Oslo Psykiater Psykologspesialist

Akershus Psykiater Psykologspesialist

Østfold Psykiater Psykologspesialist Psykologspesialist II

Regionalt tilsyn med hoftekirurgi – Helse Sør-Øst RHF 

Tilsyn med små fødeavdelinger – Helse Midt-Norge RHF

Spesialisthelsetjenester til barn og unge med psykiske problem – Helse Midt-Norge RHF

Tilsyn med kommunikasjon i helseforetak – Helse Midt-Norge RHF