Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Skaun kommune sosiale tjenester i Nav til personer mellom 17 og 23 år 2015

Spiren fertilitetsklinikk celler og vev assistert befruktning 2015

St Olavs Hospital HF rehabiliteringstjenesten til pasienter med hjerneskade etter slag, tumor eller traume 2015

Bjugn kommune rehabiliteringstjenesten til pasienter med nyervervet hjerneskade 2015

Ørland kommune tjenester til personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser 2015

Trondheim kommune tjenester til personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser 2015

Rissa kommune tjenester til personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser 2015

Røros kommune tjenester til personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser 2015

Tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen Samlerapport etter ni tilsyn gjennomført i Midt-Norge 2015

St. Olavs Hospital Orkdal samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 2015

Oppdal kommune samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene 2015

Midtre Gauldal kommune sosiale tjenester i Nav til personer mellom 17 og 23 år 2015

Melhus kommune sosiale tjenester i Nav til personer mellom 17 og 23 år 2015

Trondheim kommune Nav Heimdal sosiale tjenester til personer mellom 17 til 23 år 2015

Orkdal kommune samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene 2015

Bjugn kommune Nav sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2015

Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim kommuner legevakttjenesten 2015

Legevakttjenesten ved Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen 2015