Gå til innhold

Logo for søketjenesten

Søketjenesten - veiviser til oppsummert forskning

Søketjenesten gir klinikere og beslutningstagere i helsetjenesten og -forvaltningen hjelp til å finne oppsummert forskning om effekt av tiltak.

Søketjenesten

 

helsebiblioteket.no - logo 

Helsebiblioteket.no kjøper inn en rekke fagressurser og tilgjengeliggjør disse via nettstedet www.helsebiblioteket.no. De fleste er fritt tilgjengelig for alle norske nettbrukere.

Helsebiblioteket.no gir tilgang til ny forskning, oppsummert forskning, nasjonale faglige råd og retningslinjer fra offentlige myndigheter, veiledninger, råd og prosedyrer utarbeidet av anerkjente fagmiljøer. Tilgang til internasjonale databaser, elektroniske tidsskrifter i fulltekst og emnebaserte sider er også en viktig del av tjenesten.

Helsebiblioteket

Innhold

Helse- og omsorgstjenester

Dette er et utvalg relevante lenker for helse- og omsorgstjenester. Velg tema fra oversikten nedenfor.  På høyre side finnes noen hurtigvalg til andre startsteder og lenkesamlinger som ikke dekkes av menyene under.

Forsknings- og kompetansemiljøer
Et utvalg lenker til forsknings- og kompetansemiljøer for helse- og omsorgstjenester.

Helseberedskap 
Et utvalg norske lenker for helseberedskap.

Helseinstitusjoner
Gode nettsteder for å finne adresser, oversikt over sykehus osv.

Kvalitetsutvikling
Et utvalg norske nettsteder om kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenester.

Nyhetstjenester
Et utvalg nettsteder som publiserer nyheter for helse- og omsorgstjenestefeltet

Pasientsikkerhet og meldeordninger
Et utvalg norske og internasjonale nettsteder.

Kunnskapsbaserte tjenester
Et utvalg lenker for kunnskapsbasert praksis innen helse- og omsorgstjenester

Rus - norske nettsteder
En oversikt over de mest sentrale norske nettstedene på rusfeltet i Norge.

Statistikk og datakilder
Oversikt over de mest relevante leverandørene av data for tilsyn med sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester.

Gå til toppen