Forsknings- og kompetansemiljøer
Et utvalg lenker til forsknings- og kompetansemiljøer for helse- og omsorgstjenester.

Helseberedskap 
Et utvalg norske lenker for helseberedskap.

Helseinstitusjoner
Gode nettsteder for å finne adresser, oversikt over sykehus osv.

Kvalitetsutvikling
Et utvalg norske nettsteder om kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenester.

Nyhetstjenester
Et utvalg nettsteder som publiserer nyheter for helse- og omsorgstjenestefeltet

Pasientsikkerhet og meldeordninger
Et utvalg norske og internasjonale nettsteder.

Kunnskapsbaserte tjenester
Et utvalg lenker for kunnskapsbasert praksis innen helse- og omsorgstjenester

Rus - norske nettsteder
En oversikt over de mest sentrale norske nettstedene på rusfeltet i Norge.

Statistikk og datakilder
Oversikt over de mest relevante leverandørene av data for tilsyn med sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester.

Gå til toppen