Hopp til hovedinnhold

Offentlige startsider

 • Sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp Nav
  Nav sin temaside om sosiale tjenester. Her finnes informasjon og nyheter om de ulike satsningsområdene.
 • Pensjon, trygd og sosiale tjenester Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Økonomisk sosialhjelp Nav
  Veiviser fra Nav, laget spesielt for dem som søker økonomisk sosialhjelp for første gang, ungdom og barnefamilier. Den inneholder også informasjon om andre muligheter enn økonomisk sosialhjelp, både ordninger og stønader i og utenfor NAV er med, for eksempel bostøtte gjennom Husbanken.
 • Veiviseren.no – for bolig og tjenesteområdet
  En digital verktøykasse utviklet primært for kommunene. Veiviseren omhandler blant annet temaer som: kommunal planlegging, bosetting av vanskeligstilte, integrering, innovasjon, oppfølgende tjenester og arbeidet knyttet til sårbare overganger fra fengsel, barnevern og helseinstitusjoner.
 • NAV/sosiale tjenester KS

Forskning og utvikling

Statistikk, kartlegginger og analyser

Tidsskrifter

Her er bare tatt med tidsskrifter som ikke er bak betalingsmurer men tilgjengelig for alle

Andre land

Etater som driver tilsyn/tilsynslignende aktiviteter innen sosiale tjenester.