Gå til innhold

Helseforvaltningens historie

Forside av Rapport fra helsetilsynet 8/2009

Ole Berg: Spesialisering og profesjonalisering. En beretning om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 til 2009. Del 1 1809-1983 – Den gamle helseforvaltning. (Rapport fra Helsetilsynet 8/2009)

Innhold

Tilsyn og forvaltning

Her finner du lenker til andre tilsynsetater og sosial- og helseforvaltning i Norge og et utvalg andre land. På høyre side finnes noen hurtigvalg til andre startsteder og lenkesamlinger.

Norge - tilsyns- og forvaltningsorganer 
Lenke til tilsyns- og forvaltningsorganer i Norge.

Andre land - tilsyns- og forvaltningsorganer 
Lenke til tilsyns- og forvaltningsorganer i land utenom Norge.

Gå til toppen