Hopp til hovedinnhold

2023

2022

  • Prop. 57 L (2021–2022) Endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. (administrative reaksjoner, tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd m.m.) regjeringen.no
    Se også Stortingets behandling

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

  • Riksrevisjonens undersøkelse av statlig tilsynsvirksomhet 
    Oslo: Riksrevisjonen, 2014 (Administrativ rapport 2, 2014)

2013

2012

Eldre