Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal utforske korleis leiarar og helsepersonell opplever tilsyn, for betre å forstå mekanismer for endring, og evaluere effekt på organisasjonsnivå og på tenestekvalitet. Prosjektet vil gå over fleire fasar. Vi vil starte med ei kvalitativ caseundersøking for å få meir kunnskap om korleis tilsyn blir opplevd. Deretter vil vi bruke kvantitative metodar for å studere samanheng mellom tilsyn og ulike effektar på organisasjonsnivå.  Resultata skal publiserast internasjonalt.

Nøkkelen til virkningsfull og varig endring ligger hos virksomhetene. Pasienter med sepsis – får de raskere behandling i akuttmottak? Oppfølgingen av landsomfattende tilsyn 2016–2018

Rapport fra Helsetilsynet 8/2019

Bilde av forsiden

Sepsis – ingen tid å miste. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2016–2018 med spesialisthelsetjenesten: helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres identifisering og behandling av pasienter med sepsis

Rapport fra Helsetilsynet 1/2018 Sammendrag, tilsynsrapporter, veileder for tilsynet og epub versjon

Bilde av forsiden

Artikler fra prosjektet:

Foredrag fra erfaringskonferansen om sepsis i akuttmottak