Hopp til hovedinnhold

En arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet foreslår blant annet obligatorisk rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte og en generell plikt for helsepersonell til å gi helseopplysninger om alle trafikkdrepte til Statens havarikommisjon for transport (SHT) og Statens vegvesens undersøkelsesanalysegruppe (UAG). Formålet skal være å styrke arbeidet med trafikksikkerhet. Statens helsetilsyn mener forslagene er for inngripende til at det kan forsvares ut fra en mulig merverdi for arbeidet med trafikksikkerhet.

Høringssvar – rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m. 21.9.2018