Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn gjennomførte et stedlig tilsyn i januar 2018 etter at en 14 år gammel jente hengte seg inne på en lukket barne- og ungdomspsykiatrisk enhet på Sykehuset Innlandet i desember i 2017. Den 5. desember 2018 var Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Hedmark på oppfølgende tilsynsbesøk for å følge opp foretakets iverksatte og planlagte tiltak etter hendelsen.

Det oppfølgende tilsynet omfattet samtaler med ledelse, helsepersonell. Ungdom som var innlagt ved enheten og deres foresatte ble på forhånd informert om tilsynsbesøket og takket ja til å møte representanter fra tilsynsteamet. I tillegg ble det gjennomført en gjennomgang av nye og reviderte skriftlige prosedyrer og rutiner, stikkprøvekontroll av dokumentasjon i pasientjournaler og befaring av enhetens lokaler.

Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Hedmark fant at Sykehuset Innlandet har iverksatt og implementert tiltak som kan bidra til å redusere risikoen for at liknende hendelse skjer igjen. Sykehuset Innlandet opplyste at de er i ferd med å gjennomføre en systematisk evaluering av iverksatte tiltak. Resultatene av evalueringen vil benyttes i en vurdering av om det må gjennomføres en korrigering av tiltakene.

Statens helsetilsyn er av den oppfatning at Sykehuset Innlandet har gjort et grundig arbeid på flere områder for å bedre pasientsikkerheten ved enheten.