Hopp til hovedinnhold

Bilde av Jan Fredrik Andresen

Jan Fredrik Andresen ble første gang utnevnt til direktør i Statens helsetilsyn november 2012 for en periode på seks år med mulighet for en ny periode på seks år. Han kom da fra stilling som  avdelingssjef/avdelingsoverlege ved Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling. Jan Fredrik Andresen er spesialist i psykiatri og har mastergrad i helseadministrasjon.

Det var totalt syv søkere på det nye åremålet som direktør – tre kvinner og fire menn.

I statsråd fredag 9. november ble direktør Jan Fredrik Andresen utnevnt  til direktør på åremål ved Statens helsetilsyn for en ny periode på seks år.