Hopp til hovedinnhold

De fire hovedmenyene Regelverk, Tilsyn, Rettigheter og klager og Publikasjoner er beholdt, men på neste nivå er innholdet presentert på en ny måte. De to største stoffkategoriene har blitt lettere å finne: tilsynssakene (enkeltsaker om svikt, kommer fra fylkesmennene og gjennom varsel fra spesialisthelsetjenesten direkte til Statens helsetilsyn – spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a) og tilsynsrapportene etter planlagt (forebyggende) tilsyn.

Søkeløsningen er ny, med forslag til emner og søkeord ettersom man skriver i søkefeltet og enkel filtrering av søkeresultat på kategorier. Og søkeresultatene blir kortere, siden ganske mye innhold er lagt i et Historisk arkiv. Sidene er lagt til rette for den halvparten som besøker oss på mobil.

Nettstedets oppgaver ligger fast:

  • gi brukerne enkel tilgang til myndighetenes krav til tjenestene (regelverket)
  • gjøre resultatene av tilsyn og klagebehandling tilgjengelig, slik at og at tjenestene kan kjenne til tilsynsmyndighetenes normering (hvor lista ligger) og bruke denne i sitt forbedringsarbeid og at befolkningen kan ha tillit til tjenestesystemet
  • informere om rettigheter og klagemuligheter
  • gjøre rede for hvordan tilsynsmyndighetene arbeider (transparens)

Statens helsetilsyn holder på med innholdsforbedringer, som vil komme brukerne til gode det neste året. Vi vil gjerne ha dine synspunkter på innhold og design eller melding om feil, til .

Abonnement på det som publiseres nytt tegnes nederst til høyre på siden.

Vi håper du har glede og nytte av det nye nettstedet.