Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen i Hordaland har ansvaret for å koordinere en helhetlig gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen vedrørende tre navngitte brukere i Tolga kommune. I den sammenhengen skal Helsetilsynet undersøke og vurdere om utredningen og diagnostiseringen av disse personene har vært forsvarlig. Se Helhetlig gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen i "Tolgasaken. Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18. oktober 2018.

I oppslagene i tilknytning til denne «Tolgasaken» har det imidlertid også kommet opplysninger og påstander om mulig mangelfull og sviktende utredning og diagnostisering av personer med psykisk utviklingshemming i flere kommuner. Helsetilsynet ser alvorlig på slike påstander, og ser behov for en tilsynsmessig oppfølging som favner bredere enn Tolga kommune.

Helsetilsynet er derfor i samarbeid med Helsedirektoratet i ferd med å avklare hvilke opplysninger og oversikter som er tilgjengelige om diagnoser og diagnostisering, og vil på grunnlag av det utvikle et opplegg for en tilsynsmessig oppfølging i kommunene.

Denne tilsynsmessige oppfølgingen vil måtte skje i samarbeid med fylkesmennene. Et opplegg for en harmonisert tilsynsaktivitet med tilfredsstillende normgrunnlag skal utvikles og beskrives innen 14. desember 2018.

Se også Mandat for gjennomgang av "Tolga-saka" Nyhet fra Statens helsetilsyn 26.10.18

«Tolga saken - samleside»

Nyheter, brev og publikasjoner i "Tolga-saken"