Hopp til hovedinnhold

Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester skal straks  varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen. Varselplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.

Norsk Helsenett har i samarbeid med Statens helsetilsyn videreutviklet den elektroniske meldeportalen på www.melde.no til også å omfatte varselordningen til Statens helsetilsyn. Denne er klar til å tas i bruk. Dette gjelder bare virksomheter. Videre veiledning om hvordan meldeportalen fungerer, framgår på www.melde.no. Den som varsler, vil få en kvittering med referansenummer fra www.melde.no.

Pasienter, brukere og nærmeste pårørende skal inntil videre fortsatt bruke lenken «Jeg vil varsle om en alvorlig hendelse» på www.helsetilsynet.no.

For mer informasjon viser vi til nettsiden.

 

Plikt og rett om varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen