Hopp til hovedinnhold

I perioden etter innføringen har Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag mottatt varsler og bekymringsmeldinger om hendelser knyttet til Helseplattformen, som kan påvirke pasientsikkerheten. Ut fra omfanget og alvoret i disse sakene gjennomførte vi tilsyn ved St. Olavs hospital, der vi undersøkte bruk av løsningen i pasientbehandlingen.

Tilsynsrapporten beskriver feil og utfordringer ved løsningen som kan medføre særlig høy risiko. Dette gjelder ved:

  • låst journal ved samtidig bruk
  • manglende kontroll på
    • ventelister
    • henvisninger
    • meldinger til eksterne
  • legemiddeladministrasjon

Tilsynet viste også at innføring av Helseplattformen forutsetter samarbeid mellom flere aktører for få til endringer. St. Olavs hospital er avhengig av bidrag fra Helse Midt-Norge RHF for å redusere risikoen ved bruk av Helseplattformen, og rettingen må foregå i samarbeid med Helseplattformen AS.

Vi vurderer at trygg bruk av løsningen ved St. Olavs hospital er avgjørende for at flere virksomheter i spesialisthelsetjenesten kan ta den i bruk.