Hopp til hovedinnhold

Haugdahl BK
God styring av helsetjenester til syke eldre - gode tjenester (pdf).
Kommunerevisoren 2013; 6: 16-17.