Helsetilsynet

Statens helsetilsyn omgjør Fylkesmannen i - vedtak - gir rett til nødvendig helsehjelp

PDF

Statens helsetilsyn har som overordnet myndighet omgjort Fylkesmannens avgjørelse om avslag på behandling med immunterapi

Nyhet fra Statens helsetilsyn 12.8.2019