Helsetilsynet

Identifisering av risikoområder innen spesialisthelsetjenestetilbudet til eldre –oppsummeringsrapport.
Internserien 15/2010 (pdf)
(Engelskspråklig artikkel som bygger på rapporten: Semi-quantitative risk analysis as a basis for supervision of specialized health services to frail elderly people (pdf)
Safety Science Monitor 2011; 15(3): 1-6.)