Hopp til hovedinnhold

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene. Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010

Internserien 12/2010
PDF