Helsetilsynet

Tilsynsmessige utfordringer ved brukerstyrt personlig assistanse.
Internserien 4/2009 (pdf)