Tilsynsmessige utfordringer ved brukerstyrt personlig assistanse

Internserien 4/2009
PDF