Hopp til hovedinnhold

Veileder for tilsyn med fastlegers utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens. Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010

Internserien 11/2010
PDF