Hopp til hovedinnhold

Veileder stikkprøvetilsyn: Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd 2011

Internserien 18/2010
PDF