Hopp til hovedinnhold

Veileder for tilsyn med fastlegens legemiddelbehandling av eldre som mottar helse- og omsorgstjenester

Internserien 5/2010 med vedlegg bakgrunnsstoff om multidoseordningen
PDF

.