Helsetilsynet

Veileder for tilsyn med fastlegens legemiddelbehandling av eldre som mottar helse- og omsorgstjenester
Vedlegg Bakgrunnsstoff om multidoseordningen.
Internserien 5/2010 (pdf)