Helsetilsynet

Veiledning til Helsetilsynet i fylket om tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen (sjølmeldingstilsynet).
Internserien 2/2010 (pdf) Inneholder vedlegg spørreskjema.