Hopp til hovedinnhold

Vurdering av sårbarheten i medisinsk og helsefaglig forskning
Internserien 11/2012. Se også Grunnlagsdokument for risikovurdering av norsk helseforskning. Lovgrunnlaget: avgrensninger og avklaringer. Vedlegg til Internserien 11/2012

PDF