Helsetilsynet

Vurdering av sårbarheten i medisinsk og helsefaglig forskning
Internserien 11/2012 (pdf) Grunnlagsdokument for risikovurdering av norsk helseforskning. Lovgrunnlaget: avgrensninger og avklaringer. (pdf) Vedlegg til Internserien 11/2012