Hopp til hovedinnhold

Erfaringskonferanse om varselordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen, torsdag 4. desember 2014 kl 09.30 – 18.00

Invitasjon til erfaringskonferanse Statens helsetilsyn inviterer den somatiske spesialisthelsetjenesten til erfaringskonferanse om varselordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Nyhet 29.9.2014

Program / Informasjon (pdf)

Deltagernes stemmer – innspill og tilbakemeldinger fra konferansedeltagerne (pdf)

Venn eller fiende i pasientsikkerhetsarbeidet? Undersøkelsesenhetens samfunnsoppdrag og mandat v/ avdelingsdirektør Gro Vik Knutsen, Undersøkelsesenheten (pdf)

Undersøkelsesenheten: Erfaringer med varselordningen v/ fagsjef Kristin Utseth Njerve ,Undersøkelsesenheten (pdf)

Erfaringer fra stedlig tilsyn v/ Fagdirektør Brynhild Braut og seniorrådgiver Bente Karlsson, Undersøkelsesenheten (pdf)

Konferanse om involvering pasienter og pårørende i tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Involvering av brukere og pårørende i tilsyn er en av de store utviklingsoppgavene fylkesmennene og Statens helsetilsyn skal jobbe med de neste årene. Helsetilsynet arrangerte 11. og 12. juni 2014 en konferanse for medarbeidere hos fylkesmennene og i Statens helsetilsyn som jobber med tilsyn i spesialisthelsetjenesten.  Eksterne og interne foredragsholdere delte erfaringer og belyste utfordringer fra ulike ståsted.  Blant de eksterne foredragsholderne var pårørende som delte erfaringer fra sine møter med Undersøkelsesenheten etter alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Foredragsholderne gav konstruktive bidrag og innspill til utviklingsarbeidet som er i startgropa.

Program for konferansen (pdf) 26.6.2014