Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen, torsdag 4. desember 2014 kl 09.30 – 18.00

Del dine erfaringer

Varselordningen for spesialisthelsetjenesten ble opprettet i 2010, og Statens helsetilsyn har nå mottatt mer enn 1200 varsler. Både dere og vi har gjort erfaringer i løpet av disse årene.

Da inviterer Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn deg til å delta på en erfaringskonferanse om varselordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å møte helsepersonell, ledere på ulike nivåer og kvalitetsmedarbeidere, spesielt de som har erfaringer med varselordningen eller stedlig tilsyn. Dere vil få anledning til erfaringsutveksling og refleksjon, og til å gi konstruktive tilbakemeldinger til Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn. Denne gangen inviterer vi deltagere fra somatisk spesialisthelsetjeneste.

Målet er læring og forbedring

Uventede og alvorlige hendelser handler først og fremst om pasienter og deres nærmeste pårørende, og konsekvensene hendelsene får for dem. Pasienter og pårørende er derfor en viktig ressurs i Helsetilsynets arbeid. Men uønskede hendelser handler også om helseforetak og helsepersonell som til tross for et sterkt ønske om å gjøre en så god jobb som mulig, ikke alltid lykkes. En viktig målsetning for tilsynet er å stimulere til læring i tjenestene, og dermed bidra til å redusere risiko for uønskede hendelser.

Påmelding innen 4. november 2014.

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Bente Karlsson, Undersøkelsesenheten, Statens helsetilsyn, tlf. 21 52 98 54,

OBS! Konferansen er gratis, men reise- og oppholdsutgifter dekkes av deltagerne. Det går shuttlebuss til-fra Oslo flyplass Gardermoen til hotellet. Denne bussen koster 70,- hver vei.

Program / Informasjon (pdf)

Påmeldingsskjema Åpner i nytt vindu