Hopp til hovedinnhold
Innhold DEL 2

Meny

Innhold DEL 2
Rapport fra Helsetilsynet

DEL 2

Felles utfordringer som grunnlag for resten av rapporten

Selv om jentene var forskjellige, hadde de flere felles erfaringer med de tjenestene de møtte. Deres historier gir derfor et godt grunnlag for identifisering av forbedringsbehov. Vi har identifisert fem felles utfordringer som vi vil gå grundigere gjennom i resten av rapporten:

  • Samarbeid som ikke virket
  • Manglende psykisk helsehjelp til jentene
  • Manglende samsvar mellom det behovet jentene hadde og det barnevernstiltaket som ble valgt
  • Vansker med å ivareta omsorg for barna i barnevernsinstitusjonene
  • Tilsynets mangel på koordinert arbeid