Helsetilsynet

Når helsepersonell skriver attester og erklæringer
Artikkel fra Tilsynsmelding 2008