Helsetilsynet

Tverrfaglighet forutsetter sosialfaglighet og helsefaglighet
Artikkel fra Tilsynsmelding 2008.