Helsetilsynet

Når pasientar med psykisk liding drep
Artikkel fra Tilsynsmelding 2009.