Helsetilsynet

Tannhelsetenester til bebuarar i institusjon aukar
Artikkel fra Tilsynsmelding 2009.