Helsetilsynet

Trafikkfarlege – men får likevel køyre
Artikkel fra Tilsynsmelding 2009.