Helsetilsynet

Utlevering av opplysningar underlagde teieplikta
Artikkel fra Tilsynsmelding 2009