Helsetilsynet

Første tilsyn etter forskrift om håndtering av humane celler og vev
Artikkel fra Tilsynsmelding 2010.