Helsetilsynet

Ny mulighet til å begrense helsepersonells autorisasjon
Artikkel fra Tilsynsmelding 2010.