Helsetilsynet

Statens helsetilsyns høringssvar til forslag om felles kommunal helse- og omsorgslov
Artikkel fra Tilsynsmelding 2010.