Helsetilsynet

Urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger
Artikkel fra Tilsynsmelding 2010.