Helsetilsynet

Barn som døyr eller får alvorleg skade under fødsel
Artikkel i Tilsynsmelding 2011