Helsetilsynet

Forsvarlege helsetenester til norsk militært personell i utlandet
Artikkel fra Tilsynsmelding 2011.