Helsetilsynet

LAR-pasientar – ikkje som andre pasientar?
Artikkel fra Tilsynsmelding 2011.