"Alltid budd" - tilsyn med kommunal helseberedskap
Artikkel fra Tilsynsmelding 2013