Helsetilsynet

Blodbankane ikkje seg sjølve nok
Artikkel fra Tilsynsmelding 2013