Krav til ti sekunds aksesstid på AMK-sentralar
Artikkel fra Tilsynsmelding 2013