Og elles meinar Statens helsetilsyn at ...
Artikkel fra Tilsynsmelding 2013