Helsetilsynet

Rehabilitering i sjukeheimar – eit område med fare for svikt
Artikkel fra Tilsynsmelding 2013