Tilsyn med rettstryggleik ved bruk av tvang overfor utviklingshemma
Artikkel fra Tilsynsmelding 2013.